homepage3.png, 81,7kB
odrazkanadpis.png, 177b

Jakým způsobem pracujeme

Základem naší práce je přístup zaměřený na jedinečnost každého člověka.

Vycházíme z předpokladu, že každý jedinec disponuje ve svém nitru nesmírnými potencemi sebeporozumění a proměny vlastního sebepojetí, základních postojů a jednání.

Terapeut vystupuje v roli odborníka na rozhovor, jehož pomocí s klientem definují jeho potřeby a cíle, odpoví na otázku, proč je chce dosáhnout či uspokojit, a najdou cestu k jejich dosažení.

Pro klienta zaručujeme možnost anonymity, diskrétnost, mlčenlivost, profesionální přístup.

Copyright © 2012 Centrum psychologických služeb | Všechna práva vyhrazena

Vytvořila Lenka Pastorová | Lenka.Pastorova@seznam.cz