homepage3.png, 81,7kB
odrazkanadpis.png, 177b

Problémy, se kterými pracujeme

 • Úzkost, strach, panika

 • Emoční nestabilita – výkyvy nálad, přecitlivělost, deprese, traumatické zážitky, agresivní chování

 • Neurotické projevy, obsedantně kompulzivní porucha

 • Vztahové problémy mezi partnery, v rodině, na pracovišti

 • Komunikační obtíže

 • Psychosomatické obtíže

 • Sexuální a psychické zneužívání, domácí násilí

 • Poruchy příjmu potravy (např. anorexie, bulimie, přejídání, obezita)

 • Seberozvoj a sebepřijetí (např. sebevědomí, sebeúcta, sebeprosazení)

 • Sebepoškozování

 • Závislosti

a další

Copyright © 2012 Centrum psychologických služeb | Všechna práva vyhrazena

Vytvořila Lenka Pastorová | Lenka.Pastorova@seznam.cz