homepage3.png, 81,7kB
odrazkanadpis.png, 177b

Mgr. Ing. Vladimíra Hrdličková

« Zpět

vh.jpg, 34,1kB

V současné době působí v Liberci v Centru psychologických služeb a v České Lípě v centru Gaia jako psycholog, psychoterapeut a lektor.


Vzdělání

 • Vystudovala obor matematické inženýrství na Jaderné a fyzikálně inženýrské fakultě ČVUT v Praze (Diplom číslo C 294366).

 • Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Diplom číslo 109361).


Psychoterapeutický výcvik

 • "Umění terapie" - 750 hodin výcviku v systemické psychoterapii v ISZ – Institut pro systemickou zkušenost v Praze. Institut je členem Evropské Asociace pro Psychoterapii (EAP) a České systemické společnosti. Výcvik byl akreditován jako komplexní vzdělávací program pro oblast zdravotnictví dne 18. 4. 2001. Zakončila výcvik závěrečnou zkouškou a obhajobou terapeutické praxe (v Knize certifikátů ISZ pod číslem 594/UT 55).

 • Výcvik ve skupinové terapii (systémový a transakčně analytický přístup) v rozsahu 120 hodin, lektor: PhDr. Ivana Veltrubsk

 • TKI - výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin, zakončený teoretickou zkouškou. Výcvik je akreditován Českou asociací pracovníků linek důvěry a proběhl pod záštitou Střediska sociální a psychologické péče a Sdružení přátel Linky důvěry v České Lípě.

 • Integrovaný výcvik v základech krizové intervence a terapeutické pomoci v rozsahu 100 hodin, lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 • Výcvik v krátké terapii zaměřený na rodinnou terapii, rozsah 120 hodin, lektor: PhDr. Ivana Veltrubská.

 • "Terapeutická práce s dotekem" – výcvik v rozsahu 120 hodin, lektor: RNDr. Květa Palusková.

 • "Lege artis" – výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (80 hodin), lektor: PhDr. Jiří Růžička


Další vzdělání

 • Pražská psychoterapeutická fakulta – šestisemestrové teoretické studium


Víkendové semináře

 • Arteterapie, lektor: Mgr. I.Hanušová

 • Sen v jungovské psychoterapii, lektor: PhDr. L.Běťák

 • Výklad snů, lektor: PhDr. O.Čálek

 • Taneční terapii, lektor: MUDr. R.Syrovátková

 • Práce s časovou osou, lektor: PhDr.L.Trapková, MUDr. V.Chvála

 • Focusing – provázení, lektor: Mgr.Igor Pavelčák

 • Biodynamické masáže v psychoterapii, lektor: Mgr. K.Palusková

 • Obnova lásky v rodině, lektor: Dr.phil. J.Prekopová, PhDr.J.Šturma

Copyright © 2012 Centrum psychologických služeb | Všechna práva vyhrazena

Vytvořila Lenka Pastorová | Lenka.Pastorova@seznam.cz