homepage3.png, 81,7kB
odrazkanadpis.png, 177b

Psychoterapie

« Zpět

Je léčebné působení psychologickými prostředky. Cílem je odstranění problému či zmírnění potíží, doprovázení těžkým životním obdobím, rozšíření možností klienta, doplnění znalostí a dovedností, odhalení nových strategií, které klientovi umožní plnohodnotnější prožívání.

Psychoterapie může být krátkodobá (do deseti setkání) nebo dlouhodobá (nad deset setkání).

Setkání si domlouvá psychoterapeut s klientem individuálně. Frekvence bývá zpravidla jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní.

Konzultace mohou probíhat individuálně, v párech, se členy rodiny, třídy, organizace nebo jiného sociálního systému, kde lidé mezi sebou komunikují, vstupují do vztahů, řeší je, snaží se dosáhnout svých cílů.

Během prvních setkání si terapeut s klientem domlouvají cíl – zakázku, kterého chce klient dosáhnout. Zakázka může být během terapie upřesňována, doplňována, rozšiřována nebo změněna.

Základním psychoterapeutickým prostředkem je rozhovor. Během terapie se klient může setkat i s jinými metodami – imaginací, relaxací, prací se sny, arteterapií, focusingem, prací s dotykem.

Copyright © 2012 Centrum psychologických služeb | Všechna práva vyhrazena

Vytvořila Lenka Pastorová | Lenka.Pastorova@seznam.cz