homepage3.png, 81,7kB
odrazkanadpis.png, 177b

Mgr. Petr Šolc

« Zpět

ps.jpg, 38,2kB

V současné době pracuje jako etoped a terapeut na školách v Libereckém kraji a jako lektor projektu Angličtina do dětských domovů v rámci Liberecké jazykové školky.


Vzdělání, práce

 • 1994 – 1999 UK pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Praha.
  Zakončeno diplomovou prací na téma : Interaktivní hry u dětí
  s poruchami chování

 • 1999 - 2006 etoped v Dětském diagnostickém ústavu Liberec

 • 2002 – 2006 speciální pedagog, terapeut v ambulantní části SVP Liberec

 • 2007 metodik prevence ve Zdravotním ústavu Liberec

 • 2007 – 2011 soukromá terapeutická praxe v Psychologicko-etopedickém centru „Scholaris“

 • 2008 - 2010 lektor, terapeut ve Státním zdravotním ústavu , Praha

 • 2010 - 2013 etoped v SPS pro tělesně postižené, Liberec

 • 2010 - soukromá etopedická praxe – práce se třídami zatíženými vztahovými a výchovnými problémy (školy Libereckého kraje)


Psychoterapeutický výcvik

 • 2001 – 2005 čtyřletý výcvik ve skupinové psychoterapii, SUR, 500 hodin,
  pod vedením Doc. Jana Kožnara
  Osvědčení č.76858 Karlova Univerzita Praha

 • 2006 – 2010 čtyřletý komplexní výcvik v rodinné systemické psychoterapii, Institut rodinné terapie, Praha, pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové

 • 2007 Komplexní výcvik v mediaci, lektor PhDr. Tatjána Šišková,
  AMČR Praha


Kurzy

 • 1999 kurz nedirektivní terapie hrou, lektor PhDr. Vlasta Rezková, PPP Praha

 • 2001 kurz lektorů etické výchovy, lektor PhDr. Olga Križová, Bratislava,
  MC MŠMT

 • 2001 kurz Prevence šikany, lektor Mgr. Jiří Maléř, DDÚ Hradec Králové, PPP HK

 • 2005 kurz „Rodina v procesu změny“, lektor PhDr. Hana Vyhnálková

 • 2008 „Ostrov rodiny“, seminář rodinné terapie, Dr. Zdeněk Riegr,
  IPIPAP Olomouc

 • 2009 kurz práce se sociometrickým dotazníkem B3 a B4 Richard Braun, Strakonice

 • 2011 kurz Práce se skupinou, Doc. Vlado Labáth, IPPP Praha

 • 2012 kurz Kyberšikana, Dr. David Čáp, AISIS Praha


Publikace
 • 2012 Školní třída a její vedení - skripta pro studenty CDV TU Liberec


Specializace

 • Poruchy chování u dětí, řešení výchovných a vztahových problémů v rodině a ve škole, šikana a delikvence, rodinná terapie u dětí s poruchami chování, rodinná mediace a řešení konfliktů, skupinová psychoterapie v ústavním prostředí, přechodové rituály a zátěžová terapie


Copyright © 2012 Centrum psychologických služeb | Všechna práva vyhrazena

Vytvořila Lenka Pastorová | Lenka.Pastorova@seznam.cz