homepage3.png, 81,7kB
odrazkanadpis.png, 177b

Bc. Jiří Simeth

« Zpět

js2.jpg, 38,2kB

V současné době působí v K-centru Liberec jako kontaktní pracovník a zástupce vedoucí, dále jako terénní pracovník Služby sociální prevence v Libereckém kraji a v Centru psychologických služeb Liberec jako psychoterapeut.


Vzdělání

  • Vystudoval obor Jazykovou a literární kulturu na Pedagogické fakultě Hradec Králové (diplom číslo 1029/FIS/P/2009).


Psychoterapeutický výcvik

  • Skupinová psychoanalytická psychoterapie" - 500 hodin výcviku sebezkušenostní části v psychoanalytické psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA). Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP, jako komplexní program vzdělávání v psychoterapii.

  • Základy krizové intervence tváří v tvář v rozsahu 48 hodin - Občanské sdružení "D" Liberec.


Copyright © 2012 Centrum psychologických služeb | Všechna práva vyhrazena

Vytvořila Lenka Pastorová | Lenka.Pastorova@seznam.cz